Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.momcare.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

1. Spoločnosť

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, sídlo centrály: Hudcova 76a, 612 00 Brno. Všetky potrebné iniciály nájdete tiež v kontaktoch. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. 

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie o prijatí objednávky do systému elektronickej objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na prianie zákazníka obstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atp.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.  máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČ). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie uvedených podmienok v sekcii „Reklamácie a vrátenie tovaru“.

4. Cena a charakteristika tovaru

 • Ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých výrobkov a v objednávke.
 • Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane DPH 20 %.
 • Názov tovaru a jeho hlavné charakteristiky sú uvedené na stránkach jednotlivých produktov.

5. Dodacie podmienky

 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 72 hodín od potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.
 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Daňový doklad, formulár vratky nepoužitého tovaru do 14 dní je súčasťou zaslaného e-mailu. Návody k produktom nájdete v sekcii "Návody".
 • Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike službou PPL, DPD, Zásielkovňa. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa výšky objednávky. Viď sekcia  „Prepravné a platobné podmienky".

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii "Reklamácie a vrátenie tovaru".

 7. Akčný tovar

Pri tovare označenom titulkom akcia, novinka alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

8. Predaj a platba za tovar

 • Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).
 • Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky je uskutočnené buď osobne na prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste predania tovaru (prostredníctvom zmluvnej špedičnej spoločnosti), platobnou kartou na e-shope, platobnou bránou na e-shope.

9. Záverečné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané medzi spoločnosťou DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka IČ: 50128612 a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnicka. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, IČ: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť.

Zľavy - zľavové akcie a zľavové kupóny nemožno zlučovať.

Produkty k objednávke zadarmo platia iba do vyčerpania skladových zásob.

Platné od 1.12.2022

 

Späť do obchodu